IPR Talotekniikka Oy TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliike.

Paloilmoitinjärjestelmän tarkoituksena on estää henkilövahingot sekä minimoida omaisuusvahingot tulipalon sattuessa.

Yksi paloilmoitinjärjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on paikallistaa tulipalo suurissa kiinteistöissä.

Tulipalon automaattiset sammutusjärjestelmät ovat tärkeä osa paloilmoitinsuunnittelua, joka tulee ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa